Boek

Armoede in Amsterdam – Een stadsbrede aanpak van hardnekkige armoede

Gemeente Amsterdam
2014

In vijf interviews, door Hansje Galensloot, vijf columns door Catelijne Bosman en elf essays worden voorstellen gedaan over hoe de ondersteuning van minima er het beste uit kan zien. De bundel is op initiatief van de gemeentelijke armoederegisseur, Hetty Vlug, samengesteld door Bureau Onderzoek en Statistiek. De interviews, de columns en de essays kregen allemaal een onderscheidende vormgeving. Veel tabellen en figuren, 184 pagina's.