Boek

Art and Money

Vereniging Rembrandt
2017

Ter nagedachtenis aan Claudine de With gaf de Vereniging Rembrandt haar, door haar vroegtijdig overlijden onvoltooide, proefschrift uit.