Serie boeken

Canon sociaal werk

Vereniging Canon Sociaal Werk
2017

De Vereniging Canon Sociaal Werk verzorgt een website met historische canons over verschillende onderwerpen binnen het sociaal werk. Van een zevental onderwerpen is een gedrukt boekje (24 x 17 cm, ca 96 pagina's) gemaakt met steeds 25 korte, rijk geïllustreerde, vensters. De boekjes bieden aan werknemers binnen de sector een historisch perspectief op hun werkveld.