Reizende tentoonstelling

Gedeeld Verleden – Archieven van de oorlog

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)
2008

Met het project 'Behoud oorlogsgerelateerde archieven van belangenbehartigings- en zelforganisaties' verwierf het NIOD vele archieven van deze organisaties. De reizende tentoonstelling, hier getoond in de hal van het NIOD, werd gemaakt als afsluiting van het project. Daarnaast werd een brochure gemaakt, waarin van elke deelnemende organisatie een korte geschiedenis is opgenomen.