Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Asiel-en Vluchtelingenrecht

VluchtelingenWerk Nederland
2009

Restyling van de NAV, Nieuwsbrief Asiel-en Vluchtelingenrecht. De nieuwsbrief informeerde de leden van de Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen en andere belangstellenden over recente ontwikkelingen in het asiel- en vluchtelingenrecht en het asielbeleid van de Nederlandse overheid. Al zijn de teksten vaak abstract, uiteindelijk gaat het blad over mensen. Op de cover staat daarom op elk nummer een portretfoto van een vluchteling of asielzoeker. Van 2005 tot 2009, zes maal per jaar. Coverfotografie: Ron Zwagemaker.