Poster en folder

Oosterse Prinsessen en Minnaressen

Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden
2003

Voor Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden maakten we een poster en folder bij de tentoonstelling Oosterse Prinsessen en Minnaressen.