Tentoonstelling

Wrakken! Oorlogserfgoed onder water

Marinemuseum – Den Helder
2023

In de wereldoorlogen van de vorige eeuw zijn duizenden schepen vergaan. Zij werden gebombardeerd, getorpedeerd of liepen op een mijn. Een groot deel daarvan is nooit teruggevonden. Tijdens zeebodemonderzoek legt de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine locaties van wrakken vast en geeft zo nu en dan een anoniem schip haar naam terug. De tentoonstelling 'Wrakken! Oorlogserfgoed onder water' in het ruim van ramschip Schorpioen, schetst een beeld van het onderzoek naar het historisch erfgoed op de zeebodem. Tevens vormgeving Campagnebeeld. Audiovisuals door Moetwil en van Dijk.